Quảng cáo ra mắt sản phẩm không thể…

Hiện nay những chiến dịch ra mắt sản phẩm mới của những nhãn hàng liên tục xuất hiện và có rất nhiều công cụ để cho họ thực hiện, tiếp cận công chúng. Một cách…

Soha – Trang báo điện tử thông tin…

Hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều những trang báo điện tử lớn cạnh tranh lẫn nhau, với một thị trường mà thông tin càng ngày càng dày đặc như thế này thì…