Quảng cáo ra mắt sản phẩm không thể…

Hiện nay những chiến dịch ra mắt sản phẩm mới của những nhãn hàng liên tục xuất hiện và có rất nhiều công cụ để cho họ thực hiện, tiếp cận công chúng. Một cách…

Quảng cáo các sản phẩm dược với chuyên…

Ngành dược là một ngành đặc thù có những điểm rất khác biệt cho ngành quảng cáo, những bài liên quan đến các sản phẩm dược phải có tính xác thực và độ chính xác…