Truyền thông 4.0 áp dụng trong Marketing ngành…

Trong một thế giới, nơi hiệu quả là ưu tiên hàng đầu, với điểm chuẩn nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn với mỗi chu kỳ Marketing. Vậy nên, nhằm gia tăng hiệu quả Marketing ngành…

Marketing ngành dược: Giải pháp xây dựng niềm…

Các công ty dược phẩm ngày nay phải đối mặt với những thách thức lớn hơn để đạt được và duy trì vị trí dẫn đầu trong số các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.…

Thu hút khách hàng ngành dược từ tập…

Ngành công nghiệp dược phẩm đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển các loại thuốc để giảm sự xuất hiện của các bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống trên toàn…

Giải pháp tăng nhận diện thương hiệu khi…

Thực tế ngày nay đối với các công ty dược phẩm là cạnh tranh từ thị trường thuốc tiếp tục gia tăng. Để giải quyết những điều này và các yếu tố rủi ro khác,…